71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

NACE Kód
7112
NACE Zkrácený text
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
NACE Text
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
NACE Definice
Zahrnuje:
- strojírenské projektování, konstrukční návrhy (tj. využití fyzikálních zákonů a konstrukčních principů pro návrhy strojů, materiálů, nástrojů, konstrukcí, postupů a systémů) a poradenské činnost pro:
- strojní zařízení, průmyslové postupy a průmyslová zařízení
- projekty související se stavebním inženýrstvím, s vodními a silničními stavbami
- vodohospodářské projekty
- navrhování a provádění projektů v oblasti elektrotechniky a elektroniky, hornictví, chemické technologie, strojírenství, provozním, systémovém a bezpečnostním inženýrství
- navrhování projektů využívajících klimatizaci, chladící techniky, techniky životního prostředí a kontrolu znečištění, akustické techniky atd.
- geofyzikální, geologické a seismické vyhledávání
- geodetické a kartografické činnosti:
- vyměřování pozemků a hranic, zeměměřické činnosti
- hydrologické mapování
- geodetické činnosti pod zemským povrchem
- kartografické a územní informační činnosti

Nezahrnuje:
- zkušební vrty související s těžbou (09.10 a 09.90)
- vyvíjení a vydávání souvisejícího softwaru (58.29 a 62.01)
- činnosti poradců v oblasti počítačů (62.02 a 62.09)
- fyzikální, chemické a jiné technické zkoušky a analýzy (71.20)
- výzkumné a vývojové činnosti související s inženýrstvím (72.1)
- průmyslový design (74.10)
- letecké snímkování (74.20)
- činnosti předpovědí počasí (74.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.20Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství7112Inženýrské činnosti a související technické poradenství, kromě: leteckého snímkování; činností související s předpovědí počasí; činností stavebního dozoru, stavebních rozpočtářů