70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

NACE Kód
70
NACE Zkrácený text
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
NACE Text
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje poradenství a podporu podnikům a jiným organizacím v otázkách řízení, např. strategické a organizační plánování; finanční plánování a vedení rozpočtů; marketingové cíle a politika; praxe, plánování a politika v oblasti lidských zdrojů; plánování výroby a plánování kontrol.

Tento oddíl rovněž zahrnuje monitorování a vedení jiných jednotek téhož podniku, tzn. činnosti vedení podniku, ústředí.