70.22 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

NACE Kód
7022
NACE Zkrácený text
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
NACE Text
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
NACE Definice
Tato třída zahrnuje poradenství, poučení a praktickou podporu podnikům a jiným organizacím v otázkách řízení, např. strategie společnosti a organizační plánování, reorganizace podnikových procesů, efektivní řízení, snížení nákladů a ostatní finanční záležitosti; marketingové cíle a politika; praxe, plánování a politika v oblasti lidských zdrojů; kompenzace a penzijní strategie; plánování výroby a plánování kontrol.

Tyto služby poskytované podnikům a jiným organizacím mohou obsahovat poradenství, poučení a praktickou podporu týkající se:
- navrhování metod vedení účtů nebo postupů, programů provozního účetnictví, postupů rozpočtové kontroly
- poradenství a podpory v oblasti podnikání a veřejných služeb při plánování, organizaci, racionalizaci a kontrole, informace o řízení atd.

Nezahrnuje:
- poradenství v oboru lesnictví (02.40)
- vývoj počítačového softwaru pro systémy účetní evidence (62.01)
- právní poradenství a zastupování (69.10)
- audit a daňové poradenství; vedení účetní evidence (69.20)
- architektonické, inženýrské a související technické poradenství (71.11 a 71.12)
- ekologické, zemědělské, bezpečnostní a podobné poradenství (74.90)
- poradenské činnosti v oblasti umístění vedoucích pracovníků a konzultace při vyhledávání zaměstnání (78.10)
- poradenské činnosti v oblasti vzdělávání (85.60)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.14Poradenství v oblasti podnikání a řízení7022Vše, kromě vztahů s veřejností a komunikace, poradenství pro zemědělství (agronomů atd.), poradenství ohledně bezpečnosti a podpůrných vzdělávacích aktivit
05.01Rybolov a související činnosti7022Řízení stavů ryb
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
05.01Rybolov a související činnosti7022Řízení stavů ryb
74.14Poradenství v oblasti podnikání a řízení7022Vše, kromě vztahů s veřejností a komunikace, poradenství pro zemědělství (agronomů atd.), poradenství ohledně bezpečnosti a podpůrných vzdělávacích aktivit