69.20 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

NACE Kód
6920
NACE Zkrácený text
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
NACE Text
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
NACE Definice
Zahrnuje:
– zaznamenávání obchodních transakcí z obchodů nebo jiných aktivit
– přípravu nebo audit finančních účtů (auditorské činnosti)
– kontrolu účetní evidence a potvrzení jejího řádného vedení
– přípravu daňových přiznání pro soukromé osoby a podniky
– poradenství a zastupování klientů před daňovými úřady

Nezahrnuje:
– činnosti spojené se zpracováním dat a tabelováním (63.11)
– podnikové poradenství v oblasti systémů účetní evidence a postupů rozpočtové kontroly (70.22)
– inkasní činnosti (82.91)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.12Účetní a auditorské činnosti a jejich revize; daňové poradenství6920Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.12Účetní a auditorské činnosti a jejich revize; daňové poradenství6920Vše