69.10 Právní činnosti

NACE Kód
6910
NACE Zkrácený text
Právní činnosti
NACE Text
Právní činnosti
NACE Definice
Zahrnuje:
– právní zastupování jedné strany vůči druhé straně před soudy nebo jinými justičními a správními orgány s nebo pod dozorem osob, které jsou členy soudu:
– poradenství a zastupování v občanských soudních řízeních
– poradenství a zastupování v trestních řízeních
– poradenství a zastupování v pracovně právních sporech
– všeobecné poradenství a doporučení, příprava právních dokumentů:
– stanovy obchodních společností, partnerské (společenské) smlouvy nebo podobné dokumenty v souvislosti s ustavením společnosti
– patenty a autorská práva
– příprava formálních smluv, dokumentů, závětí, svěřenectví atd.
– ostatní činnosti státních notářů, notářů občanského práva, soudních vykonavatelů, arbitrů, examinátorů, právních kontrolorů a odborných znalců v právní oblasti.

Nezahrnuje:
– činnosti soudů (84.23)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.11Právní činnosti6910Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.11Právní činnosti6910Vše