66 Ostatní finanční činnosti

NACE Kód
66
NACE Zkrácený text
Ostatní finanční činnosti
NACE Text
Ostatní finanční činnosti
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje poskytování služeb prováděných nebo těsně souvisejících s finančním zprostředkováním, netýká se však finančního zprostředkování přímo. Prvotní členění tohoto oddílu je podle druhu finančních transakcí nebo poskytovaných fondů.