66.29 Ostat.pom.činnosti souv.s pojišťovnictvím,penz.financováním

NACE Kód
6629
NACE Zkrácený text
Ostat.pom.činnosti souv.s pojišťovnictvím,penz.financováním
NACE Text
Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
NACE Definice
Zahrnuje:
– činnosti prováděné nebo těsně související s pojistnými a penzijními fondy (kromě finančního zprostředkování, úprav pojistných podmínek a činnosti agentů pojištění):
– správu činností pro záchranu
– činnosti pojistných výpočtů

Nezahrnuje:
– záchranné činnosti na moři (52.22)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
67.20Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním6629Administrativa k záchraně hodnot; činnosti pojistně-matematické služby
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
67.20Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním6629Administrativa k záchraně hodnot Činnosti pojistně-matematické služby