66.21 Vyhodnocování rizik a škod

NACE Kód
6621
NACE Zkrácený text
Vyhodnocování rizik a škod
NACE Text
Vyhodnocování rizik a škod
NACE Definice
Tato třída zahrnuje poskytování administrativních služeb pojištění, např. oceňování majetku a stanovování oprávněných pojistných nároků jako je:
- oceňování majetku k stanovení výše plnění pojistné škody:
- likvidování škod
- hodnocení rizik
- vyhodnocování rizik a škod
- zjišťování a likvidování škod
- určování oprávněných pojistných nároků

Nezahrnuje:
- oceňování nemovitostí (úřední odhad) (68.31)
- oceňování pro jiné účely (74.90)
- vyšetřovací činnosti (80.30)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
67.20Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním6621Činnosti pojišťování rizik a vyhodnocování škod
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
67.20Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním6621Činnosti pojišťování rizik a vyhodnocování škod