66.21.0 Vyhodnocování rizik a škod

NACE Kód
66210
NACE Zkrácený text
Vyhodnocování rizik a škod
NACE Text
Vyhodnocování rizik a škod
NACE Definice