66.19.0 Ostatní pomocné činnosti souv. s finančním zprostředkováním

NACE Kód
66190
NACE Zkrácený text
Ostatní pomocné činnosti souv. s finančním zprostředkováním
NACE Text
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
NACE Definice