65 Pojištění,zajištění,penz.financování,kromě povin.soc.zabezp.

NACE Kód
65
NACE Zkrácený text
Pojištění,zajištění,penz.financování,kromě povin.soc.zabezp.
NACE Text
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
NACE Definice
Tento oddíl obsahuje ručení za roční renty, pojistné smlouvy, investování pojistného pro vybudování portfolia finančních aktiv využívaných k hrazení pojistných událostí. Patří sem poskytování přímého pojištění a zajištění.