65.12.0 Neživotní pojištění

NACE Kód
65120
NACE Zkrácený text
Neživotní pojištění
NACE Text
Neživotní pojištění
NACE Definice