64 Finanční zprostředkování,kromě pojišťovnictví,penz.financ.

NACE Kód
64
NACE Zkrácený text
Finanční zprostředkování,kromě pojišťovnictví,penz.financ.
NACE Text
Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje přijímání a rozdělování finančních prostředků fondů (s výjimkou pojišťovnictví, penzijních fondů a povinného sociálního pojištění).

Poznámka: Při klasifikaci v tomto oddílu mohou hrát důležitou roli národní institucionální úpravy.