64.99 Ostatní finanční zprostředkování j. n.

NACE Kód
6499
NACE Zkrácený text
Ostatní finanční zprostředkování j. n.
NACE Text
Ostatní finanční zprostředkování j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
- jiné finanční zprostředkování zaměřené zejména na rozdělování prostředků jinak, než poskytováním úvěrů
- faktoringové činnosti
- swapy, opce a jiná zajišťovací opatření
- činnosti společností pro urovnání (vyrovnání) v nebezpečí smrti
- investiční činnosti na vlastní účet, např. prostřednictvím spekulativních kapitálových společností, investičních klubů atd.

Nezahrnuje:
- finanční leasing (64.91)
- zabezpečení obchodu (na finančních trzích) ve prospěch jiných (66.12)
- obchodování, pronajímání nemovitostí (oddíl 68)
- přijímání a převádění směnek bez nákupu dluhů (82.91)
- poskytování grantů prostřednictvím členských organizací (94.99)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
65.22Ostatní poskytování úvěrů6499Faktoringové služby
65.23Ostatní finanční zprostředkování j. n.6499Ostatní finanční zprostředkování týkající se hlavně poskytování finančních prostředků jinak než půjčkami