64.91 Finanční leasing

NACE Kód
6491
NACE Zkrácený text
Finanční leasing
NACE Text
Finanční leasing
NACE Definice
Zahrnuje:
- leasing, u něhož doba pronájmu odpovídá přibližně době životnosti najímaného objektu a nájemce v podstatě využívá všech výhod spojených s užíváním objektu a přejímá všechna rizika spojená s vlastnictvím. Vlastnická práva k objektu mohou být nakonec převedena, ale nemusí. Takovýto leasing pokrývá všechny nebo téměř všechny náklady, vč. úroků.

Nezahrnuje:
- operativní leasing (oddíl 77 podle druhu pronajímaného zboží)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
65.21Finanční leasing6491Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
65.21Finanční leasing6491Vše