64.9 Ostatní finanční zprostředkování

NACE Kód
649
NACE Zkrácený text
Ostatní finanční zprostředkování
NACE Text
Ostatní finanční zprostředkování
NACE Definice
Tato skupina obsahuje finanční služby jiné než ty, které poskytují finanční instituce.

Tato skupina neobsahuje:
- pojištění a penzijní financování (oddíl 65)