64.30 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

NACE Kód
6430
NACE Zkrácený text
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
NACE Text
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
NACE Definice
Tato třída zahrnuje činnosti právnických osob, které vznikly za účelem správy cenných papírů nebo jiných finančních aktiv, ovšem z pověření majitelů podílů nedochází k převzetí řídících funkcí. Portfolia jsou upravena pro požadavky zákazníků tak, aby se získaly určité specifické investiční charakteristiky, jako je diverzifikace, riziko, míra návratnosti a cenová nestálost. Tyto jednotky realizují výnosy ve formě úroků, dividend a jiného majetkového příjmu, poskytují ale malou či žádnou zaměstnanost a žádné výnosy z prodeje služeb.

Zahrnuje:
– otevřené investiční fondy
– uzavřené investiční fondy
– fondy správy majetku, pozůstalosti nebo svěřenecké účty, které jsou spravovány z pověření oprávněných osob podle svěřenecké smlouvy, závěti nebo smlouvy o zprostředkování
– podílové investiční fondy s podílovými listy, které jsou spravovány svěřenecky

Nezahrnuje:
– fondy a trusty, které mají příjmy z prodeje zboží a služeb (třída NACE podle jejich hlavní činnosti)
– činnosti holdingových společností (64.20)
– penzijní financování (65.30)
– správu fondů (66.30)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
65.23Ostatní finanční zprostředkování j. n.6430Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
65.23Ostatní finanční zprostředkování j. n.6430Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů