64.1 Peněžní zprostředkování

NACE Kód
641
NACE Zkrácený text
Peněžní zprostředkování
NACE Text
Peněžní zprostředkování
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje:
- přijímání prostředků ve formě převoditelných vkladů, tj. vkladů s pevnou peněžní hodnotou, které jsou přijímány na denním základě a s výjimkou centrálních bank pocházejí z nefinančního sektoru.