63.9 Ostatní informační činnosti

NACE Kód
639
NACE Zkrácený text
Ostatní informační činnosti
NACE Text
Ostatní informační činnosti
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur a všechny ostatní informační činnosti.

Nezahrnuje:
– činnosti knihoven a archivů (91.01)