63.11 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem

NACE Kód
6311
NACE Zkrácený text
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
NACE Text
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
NACE Definice
Zahrnuje:
– činnosti spojené se zpracováním dat a poskytováním infrastruktur pro hosting
– poskytování specializovaných hostingových služeb jako:
– webový hosting
– poskytování streamingových služeb
– hosting aplikací
– poskytování servisu k aplikacím
– sdílení výpočetního času velkokapacitních počítačů
– zpracování dat:
– úplné zpracování dat dodaných klienty
– generování speciálních výstupů z dat dodaných klienty
– poskytování služeb vkládání dat

Nezahrnuje:
– činnosti, při nichž jsou počítače používány pouze jako pomocný prostředek, tyto činnosti jsou klasifikovány podle povahy poskytovaných služeb
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.30Zpracování dat6311Činnosti související s databázemi: poskytování dat v určitém uspořádání, posloupnosti, on-line výběrem, zpřístupněné (počítačovou správou) všem uživatelům nebo omezenému počtu uživatelů, tříděné podle požadavků uživatele; zpracování dat programy zákazníků nebo patentovanými programy; webhostingové činnosti
72.40Činnosti v oblasti databází6311Služby spravování databáze; služby ukládání dat
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.30Zpracování dat6311Činnosti související s databázemi: poskytování dat v určitém uspořádání, posloupnosti, on-line výběrem, zpřístupněné (počítačovou správou) všem uživatelům nebo omezenému počtu uživatelů, tříděných podle požadavků uživatele Zpracování dat programy zákazníků nebo patentovanými programy Webhostingové činnosti
72.40Činnosti v oblasti databází6311Služby spravování databáze Služby ukládání dat