63.1 Činnosti souvis. se zprac. dat, hostingem, webovými portály

NACE Kód
631
NACE Zkrácený text
Činnosti souvis. se zprac. dat, hostingem, webovými portály
NACE Text
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje činnosti spojené se zpracováním dat a s poskytováním infrastruktur pro hosting a zpřístupňování vyhledávacích a jiných webových portálů.