62.09 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií

NACE Kód
6209
NACE Zkrácený text
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
NACE Text
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
NACE Definice
Tato třída zahrnuje ostatní, jinde neuvedené činnosti v oblasti informačních technologií a výpočetní techniky, např.:
– obnovování dat po zhroucení systému
– instalování (nastavování) osobních počítačů, instalování softwaru.

Nezahrnuje:
– instalování velkokapacitních a podobných počítačů (33.20)
– programování (62.01)
– poradenství v oblasti informačních technologií (62.02)
– správu počítačového vybavení (62.03)
– zpracování dat a hosting (63.11)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.60Jiné činnosti související s výpočetní technikou6209(NACE 1.1 třída 72.60 „prázdná třída“)
72.22Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru6209Služby instalování softwaru
30.02Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování informací6209Instalace osobních počítačů a periferních zařízení
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
30.02Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování informací6209Instalace osobních počítačů a periferních zařízení
72.22Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru6209Služby instalování softwaru
72.60Jiné činnosti související s výpočetní technikou6209(NACE 1.1 třída 72.60 byla „prázdná třída“)