62.02 Poradenství v oblasti informačních technologií

NACE Kód
6202
NACE Zkrácený text
Poradenství v oblasti informačních technologií
NACE Text
Poradenství v oblasti informačních technologií
NACE Definice
Tato třída zahrnuje plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie. Mezi tyto činnosti může patřit také související školení a podpora uživatelů.

Nezahrnuje:
– prodej počítačového hardwaru a softwaru (46.51, 47.41)
– instalování velkokapacitních a podobných počítačů (33.20)
– instalování (nastavování) osobních počítačů (62.09)
– instalování softwaru, obnovování dat po zhroucení systému (62.09)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.10Poradenství v oblasti hardwaru6202Vše
72.22Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru6202Analýzy, návrhy a programování systémů „na klíč“ (tj. připravených k okamžitému použití): analýza uživatelských potřeb a problémů, konzultace za účelem nalezení jejich optimálního řešení
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.10Poradenství v oblasti hardwaru6202Vše
72.22Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru6202Analýzy, návrhy a programování systémů „na klíč“ (tj. připravených k okamžitému použití): – analýza uživatelských potřeb a problémů, konzultace za účelem nalezení jejich optimálního řešení