62.01 Programování

NACE Kód
6201
NACE Zkrácený text
Programování
NACE Text
Programování
NACE Definice
Tato třída zahrnuje vývoj, úpravu, testování a péči o software.

Zahrnuje:
- navrhování struktury a obsahu a psaní počítačového kódu pro vytvoření a implementaci:
- systémového softwaru (vč. aktualizací a oprav)
- aplikačního softwaru (vč. aktualizací a oprav)
- databází
- webových stránek
- úpravu softwaru podle požadavků zákazníka, tzn. změnu nebo konfiguraci stávajících aplikací, aby byly v systémovém prostředí zákazníka provozuschopné

Nezahrnuje:
- vydávání standardního softwaru (nikoli na zakázku) (58.29)
- překládání a přizpůsobování standardního softwaru určitému trhu na vlastní účet (58.29)
- plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie, i když poskytnutí softwaru může tvořit integrální součást těchto služeb (62.02)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.22Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru6201Zahrnuje: analýzy, návrhy a programování systémů „na klíč“ (tj. připravených k okamžitému použití):  vývoj, výroba, dodávání a dokumentování zakázkových softwarů objednávaných pro určitý druh uživatelů; tvorba programů podle specifických instrukcí uživatele; návrh webových stránek
72.40Činnosti v oblasti databází6201Projektování struktury a obsahu databáze
72.21Publikování a dodávky standardního softwaru6201Softwarové programování
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.21Publikování a dodávky standardního softwaru6201Softwarové programování
72.22Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru6201Zahrnuje: analýzy, návrhy a programování systémů „na klíč“ (tj. připravených k okamžitému použití): - vývoj, výroba, dodávání a dokumentování zakázkových softwarů objednávaných pro určitý druh uživatelů - tvorba programů podle specifických instrukcí uživatele - návrh webových stránek
72.40Činnosti v oblasti databází6201Projektování struktury a obsahu databáze