62.01.0 Programování

NACE Kód
62010
NACE Zkrácený text
Programování
NACE Text
Programování
NACE Definice
-