61.10 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

NACE Kód
6110
NACE Zkrácený text
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
NACE Text
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
NACE Definice
Zahrnuje:
- provoz a údržbu zařízení pro přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu pomocí pevné telekomunikační sítě a poskytování přístupu k takovýmto zařízením. Patří sem:
- provoz a údržba spínacích a přenosových zařízení pro dvoubodová spojení přes pozemní rozvody, mikrovlny nebo pomocí kombinace pozemních rozvodů se satelitními spojeními
- provoz kabelových přenosových sítí (např. pro přenos dat a televizních signálů)
- poskytování telegrafních a jiných nehlasových komunikačních služeb s využitím vlastního zařízení

Přenosová zařízení vykonávající tyto činnosti mohou být založena na jedné nebo na kombinaci několika technologií.

Zahrnuje také:
- nákup přístupových a síťových kapacit od vlastníků nebo provozovatelů sítí a poskytování telekomunikačních služeb pro podniky a soukromé domácnosti s využitím těchto kapacit
- poskytování přístupu k internetu provozovatelem pevné telekomunikační sítě

Nezahrnuje:
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb (61.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
64.20Telekomunikace6110Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí