60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

NACE Kód
6020
NACE Zkrácený text
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
NACE Text
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
NACE Definice
Tato třída zahrnuje výrobu kompletních programů televizních kanálů z nakoupených programových složek (hraných a dokumentárních filmů apod.), ze samostatně vyprodukovaných programových složek (lokálního zpravodajství, živých reportáží apod.) nebo kombinací obou těchto složek.

Takovýto kompletní televizní program může přenášet sama výrobní jednotka nebo může být vyroben pro přenos třetí osobou (poskytovatelem kabelové či satelitní televize apod.).

Kompletní televizní programy mohou být jak všeobecné povahy, tak mohou být zaměřeny na určitou omezenou skupinu diváků, určitou oblast zájmu (např. zprávy, sport, vzdělávání, vysílání pro mládež). Tato třída zahrnuje jak programy, které jsou uživatelům dostupné zcela zdarma, tak také programy, které jsou k dispozici pouze v rámci placených služeb. Patří sem také činnosti kanálů poskytujících klientům filmy na přání.

Tato třída také zahrnuje přenos dat, která jsou součástí televizního vysílání.

Nezahrnuje:
- výrobu jednotlivých programových složek (tj. hraných a dokumentárních filmů, diskusních pořadů, reklamních spotů atd.) bez jejich přenášení (59.11)
- sestavování a šíření souborů jednotlivých televizních kanálů bez výroby programů (oddíl 61)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.40Činnosti v oblasti databází6020Internetové vysílání obrazu se zvukem (není jmenovitě uvedeno v NACE 1.1/CPA 2002)
92.20Rozhlasové a televizní činnosti6020Vysílání a vytváření televizních programů
64.20Telekomunikace6020Vysílání televizních pořadů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
64.20 9Ostatní telekomunikace6020Vysílání televizních pořadů
72.40Činnosti v oblasti databází6020Internetové vysílání obrazu se zvukem (není jmenovitě uvedeno v NACE 1.1/CPA 2002)
92.20Rozhlasové a televizní činnosti6020Vysílání a vytváření televizních programů