59.20 Pořizování zvukových nahrávek, hudební vydavatelské činnosti

NACE Kód
5920
NACE Zkrácený text
Pořizování zvukových nahrávek, hudební vydavatelské činnosti
NACE Text
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
NACE Definice
Tato třída zahrnuje výrobu originálních (masterových) zvukových záznamů (na páscích, CD apod.), jejich zveřejňování, propagaci a distribuci velkoobchodům, maloobchodům nebo přímo zákazníkům. Tyto činnosti může vykonávat stejná jednotka, která pořídila originální (masterové) záznamy. Jestliže tomu tak není, musí si jednotka vykonávající tyto činnosti opatřit práva k rozmnožování a šíření originálních (masterových) záznamů.

Tato třída dále zahrnuje pořizování zvukových záznamů v nahrávacích studiích i mimo ně, vč. nahrávek pořadů pro rozhlasové vysílání.

Do této třídy také patří vydávání hudby, tzn. získávání a registrace práv k hudebním skladbám, propagace, udělování povolení k užívání těchto skladeb a jejich využívání v nahrávkách, v rozhlase a v televizi, v kinofilmech, při živých vystoupeních, v tištěných a ostatních médiích. Jednotky provádějící tyto činnosti mohou být buď přímo vlastníky práv, nebo jejich správci z pověření samotného vlastníka. Spadá sem též vydávání hudby a notového materiálu.
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
74.87Ostatní podnikatelské činnosti j. n.5920Autorská práva (kromě filmu)
72.40Činnosti v oblasti databází5920Stahování hudby (on-line vydávání staženého obsahu za provizi)
92.20Rozhlasové a televizní činnosti5920Výroba (produkce) rozhlasových pořadů (tj. neživých pořadů)
92.11Výroba filmů a videozáznamů5920Činnosti zvukových nahrávacích studií
22.14Vydávání zvukových nahrávek5920Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.14Vydávání zvukových nahrávek5920Vše
72.40Činnosti v oblasti databází5920Stahování hudby (on-line vydávání staženého obsahu za provizi)
74.87Ostatní podnikatelské činnosti j. n.5920Autorská práva (kromě filmu)
92.11Výroba filmů a videozáznamů5920Činnosti zvukových nahrávacích studií
92.20Rozhlasové a televizní činnosti5920Výroba (produkce) rozhlasových pořadů (tj. neživých pořadů)