59.2 Pořizování zvukových nahrávek, hudební vydavatelské činnosti

NACE Kód
592
NACE Zkrácený text
Pořizování zvukových nahrávek, hudební vydavatelské činnosti
NACE Text
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
NACE Definice