59.12.0 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

NACE Kód
59120
NACE Zkrácený text
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
NACE Text
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
NACE Definice