59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů

NACE Kód
5911
NACE Zkrácený text
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
NACE Text
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
NACE Definice
Zahrnuje:
– produkci filmů, videozáznamů, televizních programů (televizních seriálů, dokumentárních filmů atd.) a televizní reklamy

Nezahrnuje:
– rozmnožování zvukových a filmových nahrávek (kromě rozmnožování kinofilmů za účelem jejich zapůjčení biografům) na audio a videokazetách, na CD a DVD, z originálních (masterových) záznamů (18.20)
– velkoobchod s nahranými videokazetami, CD a DVD (46.43)
– velkoobchod s nenahranými videokazetami a prázdnými zapisovatelnými CD (46.52)
– maloobchod s videokazetami, CD a DVD (47.63)
– postprodukční činnosti (59.12)
– nahrávání zvukových záznamů a nahrávání audio knih na pásek (59.20)
– televizní vysílání (60.2)
– výrobu kompletních programů televizních kanálů (60.2)
– vyvolávání filmů s výjimkou pro filmový průmysl (74.20)
– zprostředkovatelské agentury pro herce a umělce (74.90)
– půjčování videokazet a DVD veřejnosti (77.22)
– titulkování v reálném čase (simultánní) živých televizních vystoupení, zasedání, konferencí atd. (82.99)
– činnosti samostatně výdělečně činných herců, kreslířů, režisérů, scénických výtvarníků a techniků (90.0)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
92.20Rozhlasové a televizní činnosti5911Výroba (produkce) televizních pořadů
92.11Výroba filmů a videozáznamů5911Výroba hraných a jiných filmů, ať již na páscích, videokazetách, DVD
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
92.11Výroba filmů a videozáznamů5911Výroba hraných a jiných filmů, ať již na páscích, videokazetách, DVD
92.20Rozhlasové a televizní činnosti5911Výroba (produkce) televizních pořadů