59.1 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů, televizních programů

NACE Kód
591
NACE Zkrácený text
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů, televizních programů
NACE Text
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje výrobu hraných a jiných filmů, ať již na páscích, videokazetách, DVD či jiných médiích (vč. digitální distribuce), pro přímé promítání v biografech nebo pro televizní vysílání; vedlejší činnosti jako filmovou montáž, filmový střih, dabing atd.; poskytování filmů jiným průmyslovým odvětvím; promítání filmů. Patří sem rovněž nákup a prodej filmových práv.