58.29 Ostatní vydávání softwaru

NACE Kód
5829
NACE Zkrácený text
Ostatní vydávání softwaru
NACE Text
Ostatní vydávání softwaru
NACE Definice
Zahrnuje:
- vydávání standardního softwaru (nikoli na zakázku), vč. překládání a přizpůsobování takovéhoto softwaru určitému trhu na vlastní účet:
- operační systémy
- podnikové a jiné aplikace

Nezahrnuje:
- rozmnožování softwaru (18.20)
- maloobchod s nezakázkovým softwarem (47.41)
- výrobu softwaru bez vydávání (vč. překládání nebo přizpůsobování standardního softwaru určitému trhu) na základě smlouvy nebo dohody (62.01)
- on-line poskytování softwaru (hosting aplikací a poskytování servisu k aplikacím) (63.11)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.40Činnosti v oblasti databází5829Veškeré on-line vydávání softwaru, kromě počítačových her vydávaných on-line
72.21Publikování a dodávky standardního softwaru5829Veškeré vydávání softwaru kromě vydávání počítačových her
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.21Publikování a dodávky standardního softwaru5829Veškeré vydávání softwaru kromě vydávání počítačových her
72.40Činnosti v oblasti databází5829Veškeré on-line vydávání softwaru, kromě počítačových her vydávaných on-line