58.19 Ostatní vydavatelské činnosti

NACE Kód
5819
NACE Zkrácený text
Ostatní vydavatelské činnosti
NACE Text
Ostatní vydavatelské činnosti
NACE Definice
Zahrnuje:
- vydávání (vč. on-line):
- katalogů
- fotografií, rytin a pohlednic
- blahopřání
- formulářů
- plakátů, reprodukci uměleckých děl
- propagačního materiálu
- ostatních tiskařských výrobků
- on-line zveřejňování statistik a jiných informací

Nezahrnuje:
- vydávání reklamních novin (58.13)
- on-line poskytování softwaru (hosting aplikací a poskytování servisu k aplikacím) (63.11)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.22Tisk ostatní j. n.5819Známky, šeky, kolky, bankovky, obchodní propagační materiály, katalogy a ostatní tiskoviny j. n.
22.15Ostatní vydavatelské činnosti5819Vše
72.40Činnosti v oblasti databází5819On-line databázové publikování, ostatní on-line publikování j. n
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.15Ostatní vydavatelské činnosti5819Vše
22.22Tisk ostatní j. n.5819Známky, šeky, kolky, bankovky, obchodní propagační materiály, katalogy a ostatní tiskoviny j. n.
72.40Činnosti v oblasti databází5819On-line databázové publikování Ostatní on-line publikování j. n