58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

NACE Kód
5814
NACE Zkrácený text
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
NACE Text
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
NACE Definice
Tato třída zahrnuje vydávání časopisů a jiných periodických publikací, které vycházejí méně než čtyřikrát týdně. Tyto mohou být zveřejňovány v tištěné nebo v elektronické formě (vč. internetu). Spadá sem rovněž vydávání rozhlasových a televizních programů.
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.13Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací5814Vše
72.40Činnosti v oblasti databází5814Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací on-line
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.13Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací5814Vše
72.40Činnosti v oblasti databází5814Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací on-line