58.13 Vydávání novin

NACE Kód
5813
NACE Zkrácený text
Vydávání novin
NACE Text
Vydávání novin
NACE Definice
Tato třída zahrnuje vydávání novin (vč. reklamních), které jsou vydávány nejméně čtyřikrát týdně. Tyto mohou být zveřejňovány v tištěné nebo v elektronické formě (vč. internetu).

Nezahrnuje:
- činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur (63.91)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.12Vydávání novin5813Vše
72.40Činnosti v oblasti databází5813Vydávání novin on-line
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.12Vydávání novin5813Vše
72.40Činnosti v oblasti databází5813Vydávání novin on-line