58.12 Vydávání adresářů a jiných seznamů

NACE Kód
5812
NACE Zkrácený text
Vydávání adresářů a jiných seznamů
NACE Text
Vydávání adresářů a jiných seznamů
NACE Definice
Tato třída zahrnuje zveřejňování seznamů s fakty/informacemi (databází), jejichž struktura, nikoli však jejich obsah, je chráněna. Tyto seznamy mohou být zveřejňovány v tištěné nebo elektronické formě.

Zahrnuje:
- zveřejňování adresářů
- vydávání telefonních seznamů
- vydávání ostatních seznamů a přehledů, jako např. sbírek precedenčního práva, kompendií léčiv atd.
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.40Činnosti v oblasti databází5812On-line adresáře a jiné on-line seznamy
22.11Vydávání knih5812Vydávání telefonních seznamů a dalších knižních seznamů; vydávání poštovních seznamů (katalogů); vydávání katalogů a ročenek
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.11Vydávání knih5812Vydávání: - telefonních seznamů a dalších knižních seznamů - poštovních seznamů (katalogů) - katalogů a ročenek
72.40Činnosti v oblasti databází5812On-line adresáře a jiné on-line seznamy