58.11 Vydávání knih

NACE Kód
5811
NACE Zkrácený text
Vydávání knih
NACE Text
Vydávání knih
NACE Definice
Tato třída zahrnuje vydávání knih ve formě tištěné, elektronické (CD, e-knihy atd.), zvukové nebo na internetu.

Zahrnuje:
- vydávání knih, brožur, letáků a podobných tiskařských výrobků, vč. slovníků a encyklopedií
- vydávání atlasů, map a jiných kartografických výrobků
- vydávání audio knih
- vydávání encyklopedií atd. na CD-ROM

Nezahrnuje:
- výrobu globusů (32.99)
- vydávání propagačního materiálu (58.19)
- vydávání hudby a notového materiálu (59.20)
- činnosti nezávislých autorů (90.03)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
72.40Činnosti v oblasti databází5811Vydávání knih on-line
22.11Vydávání knih5811Vše, kromě vydavatelství adresářů a seznamů a výroby globů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
22.11Vydávání knih5811Vše, kromě vydavatelství adresářů a seznamů a výroby globů
72.40Činnosti v oblasti databází5811Vydávání knih on-line