58.1 Vydávání knih, period. publikací, ost. vydavatelské činnosti

NACE Kód
581
NACE Zkrácený text
Vydávání knih, period. publikací, ost. vydavatelské činnosti
NACE Text
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje vydávání knih, novin a časopisů, adresářů a jiných seznamů a jiných děl jako fotografií, rytin, pohlednic, jízdních řádů, formulářů, plakátů a reprodukcí uměleckých děl. Díla se vyznačují tím, že jejich vytvoření vyžaduje tvůrčí práci a že jsou většinou chráněna autorským právem.