56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb

NACE Kód
5629
NACE Zkrácený text
Poskytování ostatních stravovacích služeb
NACE Text
Poskytování ostatních stravovacích služeb
NACE Definice
Tato třída zahrnuje „průmyslový catering“, tj. poskytování smluvně dohodnutých stravovacích služeb v konkrétní době. Také zahrnuje stravovací služby uskutečňované na základě koncese ve sportovních a podobných zařízeních. Jídla jsou obvykle připravována v centrále.

Zahrnuje:
– činnosti dodavatelských stravovacích služeb (např. dopravním společnostem)
– stravovací služby uskutečňované na základě koncese ve sportovních a podobných zařízeních
– provoz kantýn nebo bufetů (např. v továrnách, úřadech, nemocnicích a školách) na základě koncese

Nezahrnuje:
– výrobu netrvanlivých potravin, které jsou určeny pro maloobchod (10.89)
– maloobchod s netrvanlivými potravinami (oddíl 47)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
55.52Dodávky hotových jídel5629Stravovací služby poskytované smluvně, např. dopravním společnostem
55.51Stravování účelové5629Vše