53.10 Základní poštovní služby poskyt. na základě poštovní licence

NACE Kód
5310
NACE Zkrácený text
Základní poštovní služby poskyt. na základě poštovní licence
NACE Text
Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
NACE Definice
Tato třída zahrnuje činnosti poštovních služeb fungujících na základě poštovní licence udělené jednomu nebo více poskytovatelům univerzálních poštovních služeb. K tomu patří používání infrastruktury služeb, vč. maloobchodních míst, zařízení na třídění a zpracovávání, stejně jako trasy pro odesílání a doručování pošty. Doručování může zahrnovat listovní poštu, tj. dopisy, pohlednice, tiskoviny (noviny, periodika, reklamní letáky atd.), balíčky, zboží nebo dokumenty. Rovněž sem spadají ostatní služby potřebné pro podporu univerzální poštovní služby.

Zahrnuje:
– přijímání, třídění, přepravu a doručování (tuzemské nebo mezinárodní) listovní pošty, poštovních balíků a balíčků na základě poskytnuté poštovní licence; přepravu lze provádět různým způsobem a to jak vlastní (soukromou) dopravou, tak dopravou veřejnou
– sběr listovní a balíkové pošty z veřejných poštovních schránek nebo poštovních úřadů

Nezahrnuje:
– postžiro, činnosti s poštovním spořením a poštovními poukázkami (64.19)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
64.11Činnosti státní pošty5310Vše, kromě pronajímání poštovních schránek
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
64.11 1Poštovní podací a dodací činnosti5310Vše, kromě pronajímání poštovních schránek
64.11 2Poštovní přepážkové činnosti5310Vše