53.10.0 Základní poštovní služby poskyt. na základě poštovní licence

NACE Kód
53100
NACE Zkrácený text
Základní poštovní služby poskyt. na základě poštovní licence
NACE Text
Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
NACE Definice
-