52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

NACE Kód
52
NACE Zkrácený text
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
NACE Text
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje skladování a pomocné činnosti pro dopravu, jako je provozování dopravní infrastruktury (např. letišť, přístavů, tunelů, mostů atd.), činnosti dopravních agentur a manipulaci s nákladem.