52.29 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

NACE Kód
5229
NACE Zkrácený text
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
NACE Text
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
NACE Definice
Zahrnuje:
- zasilatelství
- zajišťování a organizování dopravních operací po železnici, silnici, moři nebo letecky
- organizování hromadných nebo jednotlivých zásilek (vč. vyzvedávání, dodávání a shromažďování zásilek)
- vystavování a obstarávání přepravních dokumentů a nákladních listů
- aktivity celních agentů
- činnosti zasilatelů nákladů námořní dopravy a letecké nákladní dopravy
- zprostředkování prostoru na lodích a v letadlech za provizi
- manipulace se zbožím z důvodu ochrany zboží během cesty, např. dočasné obednění, přebalování, odebírání vzorků, vážení zboží

Nezahrnuje:
- kurýrní činnosti (53.20)
- poskytování pojištění automobilů, lodí, letadel a dopravy (65.12)
- činnosti cestovních agentur (79.11)
- činnosti cestovních kanceláří (79.12)
- činnosti související s pomocí turistům (79.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
63.40Ostatní činnosti související s dopravou5229Vše, kromě zajišťování dopravních dokumentů (účetní audit a informace o přepravních tarifech)
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
63.40Ostatní činnosti související s dopravou5229Vše, kromě zajišťování dopravních dokumentů (účetní audit a informace o přepravních tarifech)