52.22 Činnosti související s vodní dopravou

NACE Kód
5222
NACE Zkrácený text
Činnosti související s vodní dopravou
NACE Text
Činnosti související s vodní dopravou
NACE Definice
Zahrnuje:
- činnosti spojené s vodní dopravou osob, zvířat a nákladů:
- provoz terminálových zařízení, jako jsou přístavy a mola
- provoz zdymadel atd.
- navigace, služba lodivoda a činnosti kotvení
- překlad zboží námořními čluny, záchrana plavidel
- činnost majáků

Nezahrnuje:
- manipulaci s nákladem (52.24)
- provozování malých přístavišť (93.29)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
63.22Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě5222Kromě výuky plavby pro získání komerčních certifikátů a průkazů
61.20Vnitrozemská vodní doprava5222Tažení, tlačení, vlečení v tísni na vnitrozemských vodách
61.10Námořní a pobřežní doprava5222Tažení, tlačení člunů v tísni na moři a pobřežních vodách
11.10Těžba ropy a zemního plynu5222Zkapalňování a zplyňování zemního plynu pro vodní přepravu, prováděné jinde než na místě těžby
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
11.10Těžba ropy a zemního plynu5222
61.10Námořní a pobřežní doprava5222Tažení, tlačení člunů v tísni na moři a pobřežních vodách
61.20Vnitrozemská vodní doprava5222Tažení, tlačení, vlečení v tísni na vnitrozemských vodách
63.22Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě5222Kromě výuky plavby (plavební licence) pro získání komerčních certifikátů a průkazů