52.21 Činnosti související s pozemní dopravou

NACE Kód
5221
NACE Zkrácený text
Činnosti související s pozemní dopravou
NACE Text
Činnosti související s pozemní dopravou
NACE Definice
Zahrnuje:
– činnosti spojené s pozemní dopravou osob, zvířat a nákladů:
– provoz terminálových zařízení jako jsou železniční stanice, autobusová nádraží, překladiště zboží
– provoz železniční infrastruktury
– provoz silnic, mostů, tunelů, parkovišť aut a garáží, parkovišť jízdních kol a zimních parkovišť pro obytné vozy
– seřazování a posunování
– odtahovou a silniční službu

Zahrnuje také:
– zkapalňování plynu pro dopravní účely

Nezahrnuje:
– manipulaci s nákladem (52.24)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
50.20Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)5221Vlečení, tažení; silniční asistenční služba
60.10Železniční doprava5221Seřazování a posunování vagonů (SKP 60.10.30)
63.21Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě5221Vše
11.10Těžba ropy a zemního plynu5221Zkapalňování a zplyňování zemního plynu pro pozemní přepravu, prováděné jinde než na místě těžby
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
11.10Těžba ropy a zemního plynu5221
50.20Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)5221Vlečení, tažení Silniční asistenční služba
60.10Železniční doprava5221Seřazování a posunování vagonů (SKP 60.10.30)
63.21Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě5221Vše