52.2 Vedlejší činnosti v dopravě

NACE Kód
522
NACE Zkrácený text
Vedlejší činnosti v dopravě
NACE Text
Vedlejší činnosti v dopravě
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje činnosti podporující přepravu osob nebo nákladů, jako je provozování částí dopravní infrastruktury nebo činnosti spojené s manipulací s nákladem bezprostředně před nebo po přepravě mezi jednotlivými dopravními úseky. Rovněž zahrnuje provoz a údržbu všech dopravních zařízení.