51 Letecká doprava

NACE Kód
51
NACE Zkrácený text
Letecká doprava
NACE Text
Letecká doprava
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje dopravu osob nebo nákladů letecky nebo dopravu kosmickým prostorem.

Tento oddíl nezahrnuje:
– postřik proti škůdcům (letecký) (01.61)
– opravy letadel nebo leteckých motorů (33.16)
– provoz letišť (52.23)
– leteckou reklamu (nápisy na obloze) (73.11)
– letecké snímkování (74.20)