50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava

NACE Kód
5030
NACE Zkrácený text
Vnitrozemská vodní osobní doprava
NACE Text
Vnitrozemská vodní osobní doprava
NACE Definice
Zahrnuje:
- osobní dopravu po řekách, kanálech, jezerech a jiných vnitrozemských vodních cestách, vč. vnitrozemských přístavů a přístavišť

Zahrnuje také:
- pronájem výletních lodí s posádkou pro vnitrozemskou vodní dopravu

Nezahrnuje:
- pronájem výletních lodí a jachet bez posádky (77.21)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
61.20Vnitrozemská vodní doprava5030Osobní doprava na řekách, kanálech, jezerech a ostatních vnitrozemských vodních cestách včetně přístavů a loděnic; pronajímání plavidel (pro zábavu) s posádkou
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
61.20Vnitrozemská vodní doprava5030Osobní doprava na řekách, kanálech, jezerech a ostatních vnitrozemských vodních cestách včetně přístavů a loděnic Pronajímání plavidel (pro zábavu) s posádkou