50.3 Vnitrozemská vodní osobní doprava

NACE Kód
503
NACE Zkrácený text
Vnitrozemská vodní osobní doprava
NACE Text
Vnitrozemská vodní osobní doprava
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje dopravu cestujících ve vnitrozemských vodách plavidly, která nejsou určena pro plavbu na moři.